Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
aplikacji mobilnej Odlotowe Emocje (dalej: Aplikacja) na wydarzenie organizowane przez Air Sports Promotion Ltd, z siedzibą ul. 7 Bell Yard, WC2A 2JR, Londyn, Anglia, numer rejestracyjny firmy (CRN)
10485334,
(dalej: Organizator wydarzenia/Organizator).

I. Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wyraz dbałości o bezpieczeństwo oraz o prywatność osób korzystających z Aplikacji. Operatorem Aplikacji jest Mobile Madness Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, 35-302 Rzeszów, KRS: 0000709762, NIP: 8133765846, REGON: 0000709762 (zwany dalej: Operatorem/Mobile Madness). Operator korzysta z usług hostingu zapewnianych przez HITME.pl - Marek Bajerski, ul. F. Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk.

II. Dane osobowe

Operator dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja ułatwiała każdemu użytkownikowi przeglądanie informacji dotyczących wydarzenia, komunikacji z innymi użytkownikami oraz organizatorem wydarzenia, kontaktu z twórcą Aplikacji, tj. Mobile Madness, interakcji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania z Aplikacji informujemy, że poruszając się po Aplikacji wyrażasz zgodę na zapisywanie przez Aplikację logów oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach rejestracji, logowania i edycji profilu, są niezbędne do działania Aplikacji w ramach funkcjonalności związanych z kontem użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Założenie konta w Aplikacji należącej do Mobile Madness w ramach usługi MKonferencja daje możliwość korzystania z tego samego konta we wszystkich Aplikacjach należących do Mobile Madness.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Aplikacjach należących do Operator w widoku edycji profilu są dostępne dla wszystkich korzystających z Aplikacji, zalogowanych na swoje Konta. Operator nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Gromadzenie danych

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji jak i statystyk. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Aplikacji.

Dane statystyczne o użyciu Aplikacji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji.

Do zbierania danych statystycznych oraz informacji o błędach Aplikacji wykorzystywane są biblioteki udostępniona przez:

- Google, Inc - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - do zbierania informacji o błędach dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android i iOS

- Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, Rzeszów, 35-302 - do zbierania informacji o błędach dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android

- Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, Rzeszów, 35-302 - do zbierania danych statystycznych dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android i iOS

W zależności od platformy mobilnej, Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu:

- galerii zdjęć w celu pobrania zdjęcia do modułu Wall, Fotorelacji, Fotobudki, Czatu, Profilu.

- aparatu w celu pobrania zdjęcia do modułu Wall, Fotorelacji, Fotobudki, Czatu, Profilu, skanera kodów QR.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Aplikacją. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające z Aplikacji.

Wiadomości

Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Aplikacji, usług i produktów (np. zmiany).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Operator zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,RODO”),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres rodo@mkonferencja.pl

Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Aplikacji należącej do Mobile Madness obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Mobile Madness będzie informować w Aplikacji.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Operator prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu kontakt@mkonferencja.pl

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i poprawić komfort korzystania z niej