W tym miejscu możesz zaprezentować hotel, w którym odbywać się będzie twoje wydarzenie lub stworzyć listę rekomendowanych hoteli, z których mogą skorzystać zainteresowane osoby.

Jako administrator masz możliwość dodania dodatkowego opisu, który wyróżni dany hotel wśród innych, np. jeśli jeden z obiektów noclegowych oferuje rabat dla uczestników konferencji.

Oprócz tego do każdego hotelu dołączona jest mapa z pozycją GPS, która umożliwia bezpośrednie przekierowanie do nawigacji.

Graficzny element strony

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i poprawić komfort korzystania z niej